Nime Mart nimepäev on 10. november.

Eesnime Mart statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mart 2434 mehel. Mart on populaarsuselt 64. mehenimi.

Vanim Mart on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mart on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Mart vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,51.

Kõige rohkem on eesnimega Mart sündinuid novembris, kokku 376.

Kõige populaarsem on eesnimi Mart Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,73.