Nime Mart nimepäev on 10. november.

Eesnime Mart statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mart 2475 mehel. Mart on populaarsuselt 62. mehenimi.

Vanim Mart on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mart on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Mart vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,05.

Kõige rohkem on eesnimega Mart sündinuid novembris, kokku 382.

Kõige populaarsem on eesnimi Mart Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,73.