Nime Marta nimepäev on 27. juuli.

Eesnime Marta statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marta 1398 naisel. Marta on populaarsuselt 133. naisenimi.

Vanim Marta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marta on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Marta vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 38,30.

Kõige rohkem on eesnimega Marta sündinuid märtsis, kokku 187.

Kõige populaarsem on eesnimi Marta Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,37.