Nime Marta nimepäev on 27. juuli.

Eesnime Marta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marta 1426 naisel. Marta on populaarsuselt 128. naisenimi.

Vanim Marta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Marta on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Marta vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 39,58.

Kõige rohkem on eesnimega Marta sündinuid märtsis, kokku 192.

Kõige populaarsem on eesnimi Marta Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,39.