Nime Martin nimepäev on 10. november.

Eesnime Martin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Martin 6700 mehel. Martin on populaarsuselt 5. mehenimi.

Vanim Martin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Martin on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Martin vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 104,00.

Kõige rohkem on eesnimega Martin sündinuid märtsis, kokku 661.

Kõige populaarsem on eesnimi Martin Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 56,56.