Nime Martin nimepäev on 10. november.

Eesnime Martin statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Martin 6603 mehel. Martin on populaarsuselt 6. mehenimi.

Vanim Martin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Martin on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Martin vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 106,67.

Kõige rohkem on eesnimega Martin sündinuid märtsis, kokku 650.

Kõige populaarsem on eesnimi Martin Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,89.