Nime Martin nimepäev on 10. november.

Eesnime Martin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Martin 6672 mehel. Martin on populaarsuselt 6. mehenimi.

Vanim Martin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Martin on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Martin vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 101,42.

Kõige rohkem on eesnimega Martin sündinuid märtsis, kokku 657.

Kõige populaarsem on eesnimi Martin Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,89.