Nime Marve nimepäev on 27. juuli.

Eesnime Marve statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marve 165 naisel. Marve on populaarsuselt 619. naisenimi.

Vanim Marve on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Marve on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Marve vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,86.

Kõige rohkem on eesnimega Marve sündinuid märtsis, kokku 21.

Kõige populaarsem on eesnimi Marve Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,71.