Nime Marvi nimepäev on 27. juuli.

Eesnime Marvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Marvi 123 naisel. Marvi on populaarsuselt 720. naisenimi.

Vanim Marvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Marvi on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Marvi vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,86.

Kõige rohkem on eesnimega Marvi sündinuid jaanuaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Marvi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,43.