Nime Mati nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Mati statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mati 3088 mehel. Mati on populaarsuselt 40. mehenimi.

Vanim Mati on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mati on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Mati vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 79,93.

Kõige rohkem on eesnimega Mati sündinuid märtsis, kokku 311.

Kõige populaarsem on eesnimi Mati Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 48,32.