Nime Mati nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Mati statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mati 3283 mehel. Mati on populaarsuselt 36. mehenimi.

Vanim Mati on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mati on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Mati vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 81,34.

Kõige rohkem on eesnimega Mati sündinuid mais, kokku 329.

Kõige populaarsem on eesnimi Mati Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 53,59.