Nime Mati nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Mati statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mati 3005 mehel. Mati on populaarsuselt 42. mehenimi.

Vanim Mati on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mati on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Mati vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 72,73.

Kõige rohkem on eesnimega Mati sündinuid märtsis, kokku 306.

Kõige populaarsem on eesnimi Mati Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 47,12.