Nime Matilde nimepäev on 14. märts.

Eesnime Matilde statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Matilde 43 naisel. Matilde on populaarsuselt 1262. naisenimi.

Vanim Matilde on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Matilde on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Matilde vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,15.

Kõige rohkem on eesnimega Matilde sündinuid jaanuaris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Matilde Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,74.