Nime Matis nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Matis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Matis 167 mehel. Matis on populaarsuselt 528. mehenimi.

Vanim Matis on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Matis on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Matis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,49.

Kõige rohkem on eesnimega Matis sündinuid aprillis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Matis Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,49.