Nime Matis nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Matis statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Matis 165 mehel. Matis on populaarsuselt 527. mehenimi.

Vanim Matis on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Matis on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Matis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,96.

Kõige rohkem on eesnimega Matis sündinuid juulis, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Matis Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,47.