Nime Mats nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Mats statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mats 80 mehel. Mats on populaarsuselt 764. mehenimi.

Vanim Mats on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mats on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Mats vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,29.

Kõige rohkem on eesnimega Mats sündinuid juulis, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Mats Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,54.