Nime Matti nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Matti statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Matti 390 mehel. Matti on populaarsuselt 334. mehenimi.

Vanim Matti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Matti on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Matti vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,28.

Kõige rohkem on eesnimega Matti sündinuid juulis, kokku 45.

Kõige populaarsem on eesnimi Matti Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,61.