Nime Matti nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Matti statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Matti 409 mehel. Matti on populaarsuselt 323. mehenimi.

Vanim Matti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Matti on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Matti vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,47.

Kõige rohkem on eesnimega Matti sündinuid juulis, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Matti Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,02.