Nime Mattias nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Mattias statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mattias 1417 mehel. Mattias on populaarsuselt 123. mehenimi.

Vanim Mattias on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Mattias on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Mattias vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 34,88.

Kõige rohkem on eesnimega Mattias sündinuid aprillis, kokku 136.

Kõige populaarsem on eesnimi Mattias Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,54.