Nime Mattias nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Mattias statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mattias 1377 mehel. Mattias on populaarsuselt 128. mehenimi.

Vanim Mattias on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Mattias on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Mattias vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 36,29.

Kõige rohkem on eesnimega Mattias sündinuid aprillis, kokku 133.

Kõige populaarsem on eesnimi Mattias Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,74.