Nime Mauno nimepäev on 19. august.

Eesnime Mauno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mauno 63 mehel. Mauno on populaarsuselt 848. mehenimi.

Vanim Mauno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Mauno on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Mauno vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,98.

Kõige rohkem on eesnimega Mauno sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Mauno Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,43.