Nime Mauno nimepäev on 19. august.

Eesnime Mauno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mauno 64 mehel. Mauno on populaarsuselt 849. mehenimi.

Vanim Mauno on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mauno on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Mauno vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,01.

Kõige rohkem on eesnimega Mauno sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Mauno Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,44.