Nime Mauri nimepäev on 22. september.

Eesnime Mauri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mauri 103 mehel. Mauri on populaarsuselt 673. mehenimi.

Vanim Mauri on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Mauri on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Mauri vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,35.

Kõige rohkem on eesnimega Mauri sündinuid septembris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Mauri Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,79.