Nime Mauri nimepäev on 22. september.

Eesnime Mauri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mauri 102 mehel. Mauri on populaarsuselt 681. mehenimi.

Vanim Mauri on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Mauri on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Mauri vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,43.

Kõige rohkem on eesnimega Mauri sündinuid septembris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Mauri Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,81.