Nime Meeli nimepäev on 12. september.

Eesnime Meeli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meeli 531 naisel. Meeli on populaarsuselt 309. naisenimi.

Vanim Meeli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Meeli on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Meeli vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,64.

Kõige rohkem on eesnimega Meeli sündinuid aprillis, kokku 59.

Kõige populaarsem on eesnimi Meeli Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.