Nime Meeli nimepäev on 12. september.

Eesnime Meeli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meeli 539 naisel. Meeli on populaarsuselt 308. naisenimi.

Vanim Meeli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Meeli on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Meeli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,60.

Kõige rohkem on eesnimega Meeli sündinuid aprillis, kokku 61.

Kõige populaarsem on eesnimi Meeli Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.