Nime Meelike nimepäev on 12. september.

Eesnime Meelike statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meelike 83 naisel. Meelike on populaarsuselt 895. naisenimi.

Vanim Meelike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Meelike on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Meelike vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,73.

Kõige rohkem on eesnimega Meelike sündinuid jaanuaris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Meelike Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,02.