Nime Meelis nimepäev on 31. jaanuar.

Eesnime Meelis statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meelis 3416 mehel. Meelis on populaarsuselt 32. mehenimi.

Vanim Meelis on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Meelis on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Meelis vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 75,70.

Kõige rohkem on eesnimega Meelis sündinuid mais, kokku 338.

Kõige populaarsem on eesnimi Meelis Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 47,29.