Nime Meelis nimepäev on 31. jaanuar.

Eesnime Meelis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meelis 3341 mehel. Meelis on populaarsuselt 34. mehenimi.

Vanim Meelis on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Meelis on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Meelis vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 74,17.

Kõige rohkem on eesnimega Meelis sündinuid märtsis, kokku 324.

Kõige populaarsem on eesnimi Meelis Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 49,17.