Nime Meeri nimepäev on 22. aprill.

Eesnime Meeri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meeri 260 naisel. Meeri on populaarsuselt 469. naisenimi.

Vanim Meeri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Meeri on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Meeri vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,10.

Kõige rohkem on eesnimega Meeri sündinuid juulis, kokku 26.

Kõige populaarsem on eesnimi Meeri Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,12.