Nime Meeri nimepäev on 22. aprill.

Eesnime Meeri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meeri 252 naisel. Meeri on populaarsuselt 481. naisenimi.

Vanim Meeri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Meeri on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Meeri vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,51.

Kõige rohkem on eesnimega Meeri sündinuid juulis, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Meeri Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,75.