Nime Meeta nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Meeta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meeta 97 naisel. Meeta on populaarsuselt 817. naisenimi.

Vanim Meeta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Meeta on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 86).

Kõige populaarsem on eesnimi Meeta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,32.

Kõige rohkem on eesnimega Meeta sündinuid septembris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Meeta Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,31.