Nime Meeta nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Meeta statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meeta 106 naisel. Meeta on populaarsuselt 776. naisenimi.

Vanim Meeta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Meeta on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 87).

Kõige populaarsem on eesnimi Meeta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,57.

Kõige rohkem on eesnimega Meeta sündinuid septembris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Meeta Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,57.