Nime Mehis nimepäev on 9. veebruar.

Eesnime Mehis statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mehis 353 mehel. Mehis on populaarsuselt 348. mehenimi.

Vanim Mehis on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Mehis on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Mehis vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,01.

Kõige rohkem on eesnimega Mehis sündinuid juulis, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Mehis Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,38.