Nime Mehis nimepäev on 9. veebruar.

Eesnime Mehis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mehis 351 mehel. Mehis on populaarsuselt 353. mehenimi.

Vanim Mehis on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Mehis on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Mehis vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,90.

Kõige rohkem on eesnimega Mehis sündinuid juulis, kokku 37.

Kõige populaarsem on eesnimi Mehis Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,10.