Nime Meida nimepäev on 4. veebruar.

Eesnime Meida statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meida 119 naisel. Meida on populaarsuselt 731. naisenimi.

Vanim Meida on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 55–59.

Meida on keskmiselt 82 aasta vanune (mediaanvanus on 84).

Kõige populaarsem on eesnimi Meida vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,48.

Kõige rohkem on eesnimega Meida sündinuid septembris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Meida Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,36.