Nime Meinhard nimepäev on 20. veebruar.

Eesnime Meinhard statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meinhard 91 mehel. Meinhard on populaarsuselt 715. mehenimi.

Vanim Meinhard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Meinhard on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Meinhard vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,72.

Kõige rohkem on eesnimega Meinhard sündinuid jaanuaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Meinhard Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,48.