Nime Melanie nimepäev on 12. september.

Eesnime Melanie statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Melanie 72 naisel. Melanie on populaarsuselt 966. naisenimi.

Vanim Melanie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Melanie on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Melanie vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,88.

Kõige rohkem on eesnimega Melanie sündinuid jaanuaris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Melanie Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,43.