Nime Melanie nimepäev on 12. september.

Eesnime Melanie statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Melanie 73 naisel. Melanie on populaarsuselt 958. naisenimi.

Vanim Melanie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Melanie on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Melanie vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,96.

Kõige rohkem on eesnimega Melanie sündinuid jaanuaris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Melanie Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,44.