Nime Melita nimepäev on 9. august.

Eesnime Melita statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Melita 33 naisel. Melita on populaarsuselt 1435. naisenimi.

Vanim Melita on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Melita on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Melita vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,63.

Kõige rohkem on eesnimega Melita sündinuid detsembris, kokku 6.