Nime Meri nimepäev on 22. aprill.

Eesnime Meri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meri 23 naisel. Meri on populaarsuselt 1739. naisenimi.

Vanim Meri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Meri on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige rohkem on eesnimega Meri sündinuid juulis, kokku 5.