Nime Merike nimepäev on 22. aprill.

Eesnime Merike statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merike 3161 naisel. Merike on populaarsuselt 36. naisenimi.

Vanim Merike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Merike on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Merike vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 59,24.

Kõige rohkem on eesnimega Merike sündinuid mais, kokku 298.

Kõige populaarsem on eesnimi Merike Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,69.