Nime Merike nimepäev on 22. aprill.

Eesnime Merike statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merike 3150 naisel. Merike on populaarsuselt 35. naisenimi.

Vanim Merike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Merike on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Merike vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 59,40.

Kõige rohkem on eesnimega Merike sündinuid aprillis, kokku 295.

Kõige populaarsem on eesnimi Merike Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,16.