Nime Merike nimepäev on 22. aprill.

Eesnime Merike statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merike 3192 naisel. Merike on populaarsuselt 37. naisenimi.

Vanim Merike on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Merike on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Merike vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 59,83.

Kõige rohkem on eesnimega Merike sündinuid mais, kokku 301.

Kõige populaarsem on eesnimi Merike Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,92.