Nime Merili nimepäev on 29. detsember.

Eesnime Merili statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merili 620 naisel. Merili on populaarsuselt 281. naisenimi.

Vanim Merili on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Merili on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Merili vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,49.

Kõige rohkem on eesnimega Merili sündinuid aprillis, kokku 68.

Kõige populaarsem on eesnimi Merili Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,80.