Nime Merili nimepäev on 29. detsember.

Eesnime Merili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merili 621 naisel. Merili on populaarsuselt 281. naisenimi.

Vanim Merili on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Merili on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Merili vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,66.

Kõige rohkem on eesnimega Merili sündinuid aprillis, kokku 68.

Kõige populaarsem on eesnimi Merili Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,42.