Nime Merje nimepäev on 22. aprill.

Eesnime Merje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merje 514 naisel. Merje on populaarsuselt 322. naisenimi.

Vanim Merje on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 10–14.

Merje on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Merje vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,63.

Kõige rohkem on eesnimega Merje sündinuid mais, kokku 52.

Kõige populaarsem on eesnimi Merje Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,29.