Nime Merle nimepäev on 29. detsember.

Eesnime Merle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merle 2637 naisel. Merle on populaarsuselt 53. naisenimi.

Vanim Merle on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Merle on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Merle vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 59,08.

Kõige rohkem on eesnimega Merle sündinuid mais, kokku 245.

Kõige populaarsem on eesnimi Merle Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,94.