Nime Merli nimepäev on 29. detsember.

Eesnime Merli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merli 379 naisel. Merli on populaarsuselt 383. naisenimi.

Vanim Merli on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 5–9.

Merli on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Merli vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,15.

Kõige rohkem on eesnimega Merli sündinuid aprillis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Merli Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,41.