Nime Meta nimepäev on 14. märts.

Eesnime Meta statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meta 32 naisel. Meta on populaarsuselt 1447. naisenimi.

Vanim Meta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Meta on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 86).

Kõige populaarsem on eesnimi Meta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,13.

Kõige rohkem on eesnimega Meta sündinuid juunis, kokku 5.