Nime Meta nimepäev on 14. märts.

Eesnime Meta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Meta 31 naisel. Meta on populaarsuselt 1476. naisenimi.

Vanim Meta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Meta on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 86).

Kõige populaarsem on eesnimi Meta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,95.

Kõige rohkem on eesnimega Meta sündinuid juunis, kokku 5.