Eesnime Mia statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mia 1183 naisel. Mia on populaarsuselt 156. naisenimi.

Vanim Mia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mia on keskmiselt 9 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Mia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 58,55.

Kõige rohkem on eesnimega Mia sündinuid juulis, kokku 117.

Kõige populaarsem on eesnimi Mia Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,78.