Eesnime Mia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mia 1324 naisel. Mia on populaarsuselt 142. naisenimi.

Vanim Mia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mia on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Mia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 59,51.

Kõige rohkem on eesnimega Mia sündinuid mais, kokku 134.

Kõige populaarsem on eesnimi Mia Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,35.