Eesnime Mihhail statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mihhail 3326 mehel. Mihhail on populaarsuselt 35. mehenimi.

Vanim Mihhail on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mihhail on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Mihhail vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 30,04.

Kõige rohkem on eesnimega Mihhail sündinuid novembris, kokku 412.

Kõige populaarsem on eesnimi Mihhail Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 57,75.