Nime Mihkel nimepäev on 29. september.

Eesnime Mihkel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mihkel 2910 mehel. Mihkel on populaarsuselt 47. mehenimi.

Vanim Mihkel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mihkel on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Mihkel vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 48,52.

Kõige rohkem on eesnimega Mihkel sündinuid septembris, kokku 370.

Kõige populaarsem on eesnimi Mihkel Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 45,14.