Nime Mihkel nimepäev on 29. september.

Eesnime Mihkel statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mihkel 2932 mehel. Mihkel on populaarsuselt 48. mehenimi.

Vanim Mihkel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mihkel on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Mihkel vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,33.

Kõige rohkem on eesnimega Mihkel sündinuid septembris, kokku 375.

Kõige populaarsem on eesnimi Mihkel Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 45,84.