Nime Miia nimepäev on 30. aprill.

Eesnime Miia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miia 439 naisel. Miia on populaarsuselt 358. naisenimi.

Vanim Miia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Miia on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Miia vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,44.

Kõige rohkem on eesnimega Miia sündinuid juulis, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Miia Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,29.