Nime Miia nimepäev on 30. aprill.

Eesnime Miia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miia 429 naisel. Miia on populaarsuselt 363. naisenimi.

Vanim Miia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Miia on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Miia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,79.

Kõige rohkem on eesnimega Miia sündinuid juulis, kokku 52.

Kõige populaarsem on eesnimi Miia Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,26.