Nime Miikael nimepäev on 29. september.

Eesnime Miikael statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miikael 68 mehel. Miikael on populaarsuselt 822. mehenimi.

Vanim Miikael on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Miikael on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Miikael vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,01.

Kõige rohkem on eesnimega Miikael sündinuid oktoobris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Miikael Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,06.