Nime Miikael nimepäev on 29. september.

Eesnime Miikael statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miikael 67 mehel. Miikael on populaarsuselt 836. mehenimi.

Vanim Miikael on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Miikael on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Miikael vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,86.

Kõige rohkem on eesnimega Miikael sündinuid oktoobris, kokku 11.