Nime Miina nimepäev on 26. mai.

Eesnime Miina statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miina 267 naisel. Miina on populaarsuselt 462. naisenimi.

Vanim Miina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Miina on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Miina vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,44.

Kõige rohkem on eesnimega Miina sündinuid juulis, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Miina Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.