Nime Mikk nimepäev on 29. september.

Eesnime Mikk statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mikk 1263 mehel. Mikk on populaarsuselt 142. mehenimi.

Vanim Mikk on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mikk on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Mikk vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,73.

Kõige rohkem on eesnimega Mikk sündinuid jaanuaris, kokku 131.

Kõige populaarsem on eesnimi Mikk Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,41.