Nime Mikk nimepäev on 29. september.

Eesnime Mikk statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mikk 1258 mehel. Mikk on populaarsuselt 142. mehenimi.

Vanim Mikk on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mikk on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Mikk vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 29,76.

Kõige rohkem on eesnimega Mikk sündinuid jaanuaris, kokku 130.

Kõige populaarsem on eesnimi Mikk Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,34.