Nime Miko nimepäev on 29. september.

Eesnime Miko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miko 161 mehel. Miko on populaarsuselt 532. mehenimi.

Vanim Miko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Miko on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Miko vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,62.

Kõige rohkem on eesnimega Miko sündinuid septembris, kokku 21.

Kõige populaarsem on eesnimi Miko Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,02.