Nime Miko nimepäev on 29. september.

Eesnime Miko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miko 166 mehel. Miko on populaarsuselt 533. mehenimi.

Vanim Miko on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Miko on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Miko vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,73.

Kõige rohkem on eesnimega Miko sündinuid septembris, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Miko Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,73.