Nime Milda nimepäev on 14. märts.

Eesnime Milda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Milda 37 naisel. Milda on populaarsuselt 1357. naisenimi.

Vanim Milda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Milda on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Milda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,43.

Kõige rohkem on eesnimega Milda sündinuid mais, kokku 5.