Nime Milja nimepäev on 19. mai.

Eesnime Milja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Milja 58 naisel. Milja on populaarsuselt 1078. naisenimi.

Vanim Milja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Milja on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Milja vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,43.

Kõige rohkem on eesnimega Milja sündinuid veebruaris, kokku 8.