Nime Milja nimepäev on 19. mai.

Eesnime Milja statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Milja 57 naisel. Milja on populaarsuselt 1079. naisenimi.

Vanim Milja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Milja on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Milja vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,79.

Kõige rohkem on eesnimega Milja sündinuid veebruaris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Milja Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,74.