Nime Milla nimepäev on 19. mai.

Eesnime Milla statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Milla 63 naisel. Milla on populaarsuselt 1035. naisenimi.

Vanim Milla on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Milla on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Milla vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,33.

Kõige rohkem on eesnimega Milla sündinuid märtsis, kokku 9.