Nime Milla nimepäev on 19. mai.

Eesnime Milla statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Milla 64 naisel. Milla on populaarsuselt 1029. naisenimi.

Vanim Milla on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Milla on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Milla vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,77.

Kõige rohkem on eesnimega Milla sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Milla Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,68.