Nime Milvi nimepäev on 2. juuli.

Eesnime Milvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Milvi 1751 naisel. Milvi on populaarsuselt 95. naisenimi.

Vanim Milvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Milvi on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Milvi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 116,94.

Kõige rohkem on eesnimega Milvi sündinuid mais, kokku 169.

Kõige populaarsem on eesnimi Milvi Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,67.