Nime Milvi nimepäev on 2. juuli.

Eesnime Milvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Milvi 1831 naisel. Milvi on populaarsuselt 94. naisenimi.

Vanim Milvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Milvi on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Milvi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 113,67.

Kõige rohkem on eesnimega Milvi sündinuid mais, kokku 178.

Kõige populaarsem on eesnimi Milvi Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,25.