Nime Minna nimepäev on 26. mai.

Eesnime Minna statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Minna 89 naisel. Minna on populaarsuselt 854. naisenimi.

Vanim Minna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Minna on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Minna vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,01.

Kõige rohkem on eesnimega Minna sündinuid oktoobris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Minna Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,17.