Nime Minna nimepäev on 26. mai.

Eesnime Minna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Minna 85 naisel. Minna on populaarsuselt 874. naisenimi.

Vanim Minna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Minna on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Minna vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,77.

Kõige rohkem on eesnimega Minna sündinuid oktoobris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Minna Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,06.