Nime Miralda nimepäev on 16. veebruar.

Eesnime Miralda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miralda 87 naisel. Miralda on populaarsuselt 868. naisenimi.

Vanim Miralda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Miralda on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Miralda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,90.

Kõige rohkem on eesnimega Miralda sündinuid veebruaris, kokku 14.