Nime Miralda nimepäev on 16. veebruar.

Eesnime Miralda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miralda 94 naisel. Miralda on populaarsuselt 827. naisenimi.

Vanim Miralda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Miralda on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Miralda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,23.

Kõige rohkem on eesnimega Miralda sündinuid veebruaris, kokku 16.