Nime Miranda nimepäev on 16. veebruar.

Eesnime Miranda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miranda 23 naisel. Miranda on populaarsuselt 1739. naisenimi.

Vanim Miranda on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Miranda on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Miranda vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,29.