Nime Miranda nimepäev on 16. veebruar.

Eesnime Miranda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Miranda 20 naisel. Miranda on populaarsuselt 1873. naisenimi.

Vanim Miranda on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Miranda on keskmiselt 12 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Miranda vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,94.