Nime Mirja nimepäev on 30. aprill.

Eesnime Mirja statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mirja 99 naisel. Mirja on populaarsuselt 806. naisenimi.

Vanim Mirja on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Mirja on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Mirja vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,48.

Kõige rohkem on eesnimega Mirja sündinuid jaanuaris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Mirja Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,62.