Nime Mirja nimepäev on 30. aprill.

Eesnime Mirja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mirja 99 naisel. Mirja on populaarsuselt 803. naisenimi.

Vanim Mirja on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Mirja on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Mirja vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,73.

Kõige rohkem on eesnimega Mirja sündinuid jaanuaris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Mirja Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,60.