Nime Mirjam nimepäev on 30. aprill.

Eesnime Mirjam statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mirjam 997 naisel. Mirjam on populaarsuselt 195. naisenimi.

Vanim Mirjam on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mirjam on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Mirjam vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,75.

Kõige rohkem on eesnimega Mirjam sündinuid juulis, kokku 94.

Kõige populaarsem on eesnimi Mirjam Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.