Nime Mirje nimepäev on 30. aprill.

Eesnime Mirje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mirje 94 naisel. Mirje on populaarsuselt 830. naisenimi.

Vanim Mirje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mirje on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Mirje vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,48.

Kõige rohkem on eesnimega Mirje sündinuid mais, kokku 15.