Nime Mirje nimepäev on 30. aprill.

Eesnime Mirje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Mirje 96 naisel. Mirje on populaarsuselt 818. naisenimi.

Vanim Mirje on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Mirje on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Mirje vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,59.

Kõige rohkem on eesnimega Mirje sündinuid mais, kokku 15.