Nime Monika nimepäev on 13. juuni.

Eesnime Monika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Monika 1713 naisel. Monika on populaarsuselt 99. naisenimi.

Vanim Monika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Monika on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Monika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,97.

Kõige rohkem on eesnimega Monika sündinuid juulis, kokku 166.

Kõige populaarsem on eesnimi Monika Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.