Nime Monika nimepäev on 13. juuni.

Eesnime Monika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Monika 1718 naisel. Monika on populaarsuselt 98. naisenimi.

Vanim Monika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Monika on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Monika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 34,16.

Kõige rohkem on eesnimega Monika sündinuid juulis, kokku 166.

Kõige populaarsem on eesnimi Monika Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,42.