Nime Moonika nimepäev on 13. juuni.

Eesnime Moonika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Moonika 742 naisel. Moonika on populaarsuselt 242. naisenimi.

Vanim Moonika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Moonika on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Moonika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,04.

Kõige rohkem on eesnimega Moonika sündinuid jaanuaris, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Moonika Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,32.