Nime Moonika nimepäev on 13. juuni.

Eesnime Moonika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Moonika 748 naisel. Moonika on populaarsuselt 239. naisenimi.

Vanim Moonika on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Moonika on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Moonika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,65.

Kõige rohkem on eesnimega Moonika sündinuid jaanuaris, kokku 74.

Kõige populaarsem on eesnimi Moonika Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,32.